מדריך השוקולד למרעיל החובב

 ”מדריך השוקולד למרעיל החובב”

שוקולד מאז ומתמידו בזכות טעמו העז, היה אופציה טובה למי שרצה לשים בתוכו, רעל, וחומרים מסממים למיניהם וכמובן שאינני ממליצה לעשות זאת- אך הנושא  כבר נרשם מעל דפי ההסיטוריה, ועל כן מובאת בזאת דוגמא לכך

“החומר בחלקו לקוח מתוך הספר “שוקולד” ובאישור הוצאת “על השולחן מרכז גסטרונומי*

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>